.เกี่ยวกับ QF farm

.

เราเริ่มจากทำสวนผักไว้ใช้เองในครอบครัว เนื่องจากเราทำอาหารไทยเป็นหลัก แต่หาผักไทยๆที่ปลอดสารเคมี ที่สามารถไว้วางใจได้ยากจริงๆ จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีผลผลิตมากขึ้น จึงแบ่งปันพืชผลที่ปลอดภัยให้คนใกล้ตัว และคนในวงกว้างออกไปได้ใช้กัน 

.

ปัจจุบันนี้ QF Farm มีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีร้านค้าขายพืชผลอินทรีย์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน หรือจะให้ทางร้านบริการส่งสินค้าถึงบ้านได้

เรามีพืชผลหลากหลาย ทั้งผักใบ พืชผล

 

.

QF Farm ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์

เราทำการเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง QF Farm ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล คือได้ดับการรับรองตามมาตรฐาน IFOAM มาตรฐาน EU และมาตรฐานแคนนาดา ซึ่งเป็นการแสดงว่าผลผลิตของเราได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั่วโลก

นอกนี้แล้ว เรายังมีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรในท้องถิ่นหันมาทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้เข้าร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน PGS

ร้านค้าของเรา QF Farm Market

QF Farm มีร้านค้าขายผลผลิตของเรา ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนเจริญเมือง ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเชียงใหม่

สินค้าที่เราจำหน่ายมีทั้งผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จำนวนมาก

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ร้านได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึงเวลา 19:00 น. นอกจากนี้ ทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านทั้งในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด สำหรับการส่งสินค้าที่เป็นของสดไปต่างจังหวัด เราทำการส่งโดยใช้บริการรถห้องเย็นซึ่งจะทำให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้โดยที่สินค้ายังมีความสด มีคุณภาพดี

สำหรับบริการส่งสินค้าถึงบ้าน เรามีบริการส่งสินค้าทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงต่างจังหวัด ซึ่งเราให้บริการขนส่งโดยรถสินค้าห้องเย็น