ส้มโอพวกนี้ นอกจากจะเป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังมีรสชาติ