เป็ดที่เลี้ยงปล่อยให้หาอาหารกินตามตามธรรมชาติ ในแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นเป็ดที่ให้ไข่ได้มาก เพราะเป็ดมีความเครียดน้อย
ไข่มีขนาดใหญ่เพราะอาหารอุดมสมบูรณ์ และที่แตกต่างจากไข่จากเป็ดที่เลี้ยงขังคือ ไข่ไม่มีกลิ่นคาว สามารถนำไปปรุงอาหาร หรือรับประทานได้ในหลายลักษณะ
สิ่งที่ทำให้ไข่เป็ดเลี้ยงปล่อยมีความแตกต่างจากเป็ดเลี้ยงขัง ซึ่งทำให้ไข่เป็ดลักษณะนี้เป็นที่ต้องการของตลาด คือ เป็ดที่เลี้ยงปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด จะให้ไข่ที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีปรุงแต่งที่มาพร้อมกับอาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ด เป็ดที่อยู่แบบธรรมชาติจะมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค ทำให้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงดูเป็ด ซึ่งจะทำให้ไข่เป็ดที่ได้ปราศจากการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ โดยรวมแล้วทำให้ไข่เหล่านี้ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 ลักษณะไข่ของเป็ดเลี้ยงปล่อยจะมีสีของไข่แดงที่ไม่เข้มเหมือนไข่แดงของเป็ดที่เลี้ยงโดยการขังและให้อาหาร
QF Farm @ หางดง ได้ทดลองนำแม่เป็ดไข่มาเลี้ยงปล่อยในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของฟาร์ม ปรากฏว่าได้ผลดี เป็ดให้ไข่ในอัตราที่สูง และไข่มีกลิ่นและรสดี เป็นการเพิ่มรายการสินค้าที่มีคุณภาพของฟาร์มขึ้นมาอีกรายการหนึ่ง
หากสนใจเยี่ยมชมฟาร์ม หรือสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่

http://www.qingfeng.co.th/?page_id=39